kas ir Uguns skulptūra ?

Ugunsskulptūra keramikas nozares kontekstā ir performances veids, kur darba autors redz kā pievienoto vērtību objekta tapšanā. Termiska apstrāde ir neatņemama sastāvdaļa keramikas radīšanas procesā, un ugunsskulptūras performance ir brīdis, kad termoapstrāde ir sasniegusi savu kulmināciju. 

Vērotājs

Darbs ir tapis Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistra programmas diplomdarba ietvaros.

 Ugunsskulptūra ir performances veids, kurā var piedzīvot keramikas tapšanas procesu, kas darba tapšanas un performances laikā tika dokumentēts arī video formātā.

Vērojot sārti liesmojošo keramkas skulptūru, darba autors vērš uzmanību uguns liesmas ietekmei uz cilvēka psiholoģiju. Darbs ir par performances vērošanas transformāciju, ko pārņem šis vides objekts un aicina vērot ainavu, kas tam ir paredzēta kādā no Zemgales līdzenumu lokācijām.

Video: Kaspars Krauze